Skip to main content

Over dit project

Onze rol: oprichten en coördineren van het Zuyd vluchtelingenproject 2016-2019.
  • Oprichten van de drie pijlers.
  • De centrale contactpersoon zijn voor aankomende vluchtelingenstudenten bij Zuyd
  • Helpen met werving, aanmeldingen, adviseren en begeleiding, studieplan maken, volgen en problemen oplossen van studenten.
  • Voorlichting geven aan vluchtelingen bij Zuyd en COA (o.a. via open dagen, evenementen, intakegesprekken) en promoten van activiteiten voor en met vluchtelingen.
  • De schakel vormen tussen de vluchtelingen in het asielzoekerscentrum, Vluchtelingenwerk, overheids- organisaties en de contactpersonen van de verschillende faculteiten bij Zuyd.
  • Afstemmen met vluchtelingenwerk, overheden en onderwijs instellingen.
  • Werkervaringsplekken regelen voor vluchtelingen binnen en buiten Zuyd.
  • Organiseren van sociale en culturele activiteiten voor vluchtelingen en studenten zoals een taalcafé, bezoeken aan een Internationale Schakel Klas in basisscholen. Zie onderstaande video voor meer informatie.
Zuyd vluchtelingenproject 2016-2019 is gericht op drie pijlers:

Pijler 1

Toegang tot en studeren bij Zuyd voor jonge statushouders. Met daarbij duidelijke informatie in de oriënterende fase en goede begeleiding bij aanmelden en inschrijven.

Pijler 2

Pre-bachelor voor vluchteling studenten. In dit “schakeljaar” worden studenten met een vluchtelingachtergrond voorbereid op een studie aan een instelling voor hoger onderwijs met een programma op het gebied van de Nederlandse en Engelse taal, profielvakken, studievaardigheden en studiekeuzebegeleiding. Zie voor meer informatie de link naar voorbeeld pre-bachelor

Pijler 3

Tijdelijke werkervaringsplekken voor oudere statushouders met een diploma op zak voor het opdoen van werkervaring in de Zuyd organisatie middels een vrijwillige werkervaringsplek. Dit zal een bijdrage leveren aan het leren van de Nederlandse taal en een snelle integratie in de Nederlandse samenleving, en hun kans op de arbeidsmarkt bevorderen.

We zijn trots op de resultaten van het vluchtelingenproject in de periode 2016-2019

300
Intakegesprekken
51
Nieuwkomers die zijn ingestroomd in reguliere HBO bachelor- en masteropleidingen
12
Werkervaringsplaatsen binnen Zuyd Hogeschool
5
Werkervaringsplaatsen buiten Zuyd Hogeschool
5
Betaalde banen buiten Zuyd Hogeschool
35
Studenten aangemeld voor de pre-bachelor.
20
Deelnemers aan training ondernemerschap 2017-2019.
1
Dedicated webpagina voor vluchtelingen die willen studeren bij Zuyd
3
Documentaire filmpjes

Wist u dat New Insights Consulting 450 intakegesprekken met nieuwkomers heeft gehad?

uit Syrië

uit Eritrea

uit Irak

uit overige landen

< Previous

Arabische lessen bij de politie

Next >

Pre-bachelor