Skip to main content

Over dit project

Pre-bachelor in Limburg

We richtten op 1 september 2017 het Zuyd schakeljaar voor vluchtelingstudenten op. Dit is een programma van een jaar, specifiek voor vluchtelingstudenten ter voorbereiding op het volgen van een HBO opleiding in Nederland.

Het Pre-bachelor/schakelprogramma is een van de drie pijlers van het vluchtelingenproject van ZUYD hogeschool  2016-2019. Zie vluchtelingenproject.

Voorbeeld van een succesvol project

‘Zuyd Hogeschool vluchtelingproject’ met de volgende behaalde resultaten:

150
intakegesprekken
35
studenten gestart met de pre-bachelor
30
ingestroomd in HBO
1
webpagina voor vluchtelingen die pre-bachelor bij Zuyd willen volgen
Bekijk hierBekijk hier

In dit jaar wordt er:

  • intensief gewerkt aan de Nederlandse taal, Wiskunde en Engels, en maken studenten op diverse manieren kennis met het Nederlandse onderwijssysteem.
  • intensief begeleid aan studenten, ook op het gebied van studiekeuze.
  • een gelegenheid aangeboden tot het volgen van vakken in een door de student gekozen vakgebied.
  • samengewerkt tussen New Insights Consulting en UAF, Zuyd en andere onderwijsinstellingen en overheden in Limburg in het pre-bachelor programma.

< Previous

Arabische lessen bij de politie

Next >

Zuyd vluchtelingenproject