Skip to main content

Nouran, ik heb met jou in diverse situaties mogen samenwerken zoals in onderwijs rondom interculturele vaardigheden, inburgeringsprogramma’s en werkervaringsplekken.
Heel bewonderenswaardig is jouw vermogen om vanuit echt diepgaande kennis en inzicht in de Nederlandse en Arabische culturen te gekomen tot een goed voorbeeld van effectieve integratie. Daarnaast heb je het vermogen om heel ondersteunend naar mensen te zijn. Dat maakt dat je niet alleen als docent veel kunt bieden maar ook van waarde kunt zijn voor mensen die in Nederland een nieuw leven willen opbouwen.

Ruud Heijnencoördinator internationale samenwerking voor de Faculteit gezondheidszorg, Zuyd Hogeschool
ruud-heijnen