Skip to main content

WOOW I & II

Het WOOW-project is een integraal programma dat zich richt op tekorten op de arbeidsmarkt, demografische krimp, integratie, leefbaarheid, leegstand, en de energietransitie. Sinds de start in 2019 is New Insights Consulting trotse partner van WOOW.

In Nederland en in het bijzonder in Limburg is er een groot tekort aan vakmensen in de bouw- en installatiebranche. Daarom stoomt WOOW talentvolle technisch hoogopgeleide vluchtelingen klaar voor een baan in de techniek en koppelt ze aan werknemers die technisch personeel zoeken. Werkgevers krijgen daarbij extra begeleiding om de kennis en kunde van vluchtelingen daadwerkelijk tot bloei te laten komen. New Insights Consulting speelt hierin een verbindende en coördinerende rol. We hebben jarenlange ervaring in het bij elkaar brengen van verschillende werelden. Op zo’n manier dat zowel vluchtelingen als bedrijven daar profijt van hebben.   

Intensief

Naast het volgen van een intensief onderwijs en het integratie programma werken de WOOW-deelnemers aan de transformatie van een leegstaand gebouw in Heerlen. Het geleerde wordt gelijkt toegepast in de praktijk. Ook is er een WOOW- onderzoeksprogramma en worden omwonenden betrokken bij de herontwikkeling van het leegstand gebouw. Meer dan 32 partijen zijn verbonden aan het WOOW-programma, wat het project extra bijzonder maakt. Een goede afstemming en coördinatie is zeker met zoveel partijen een uitdaging.   

Van begin tot het einde de spin in het web

New Insights Consulting heeft met name een centrale en coördinerende rol in het leer- en werktraject en spant zich in om het project financieel sluitend te krijgen. We verkennen subsidiemogelijkheden en werven partners die het project financieel willen steunen.  

New Insights Consulting stond aan de wieg van het WOOW-programma voor werkgevers, vluchtelingen en begeleiders. Het is een innovatief programma geworden waarbij we inzetten op het blijvend mee kunnen doen van vluchtelingen in de samenleving. Dit betekent – naast het koppelen van talenten en kennis aan de vraag naar arbeidskrachten – speciale aandacht voor sociale zelfredzaamheid van de vluchtelingen. Hierdoor is de kans op een duurzame integratie groot. New Insights Consulting houdt zich daarnaast bezig met: 

Integraal projectmanagement 

Werkgeverstrainingen 

Docenten begeleiding en adviseren over culturele communicatie 

Aanvragen van subsidies en zoeken naar financiële mogelijkheden 

✔ Onderzoeken en organiseren focusgroepen 

Diverse communicatie – en vaardigheidstrainingen voor de WOOW-deelnemers waaronder NL Taal, vaktaal , zakelijk schrijven en soft skills

✔ Ontwikkelen programma leefstijl en fysieke en mentale gezondheid

Interculturele workshops voor WOOW-deelnemers en werkgevers 

Sollicitatietrainingen 

Een resultaat om trots op te zijn

Met gepaste trots kijken we terug op het eerste jaar WOOW. Een jaar waarin WOOW de landelijke duurzaamheidsprijs wint, 20 vluchtelingen een betaalde baan vinden met een eerlijk arbeidscontracten en het NT2-certificaat behalen op niveau B1 of B2. New Insight is meer dan blij dat we hebben mogen en kunnen bijdragen aan deze successen. In augustus 2021 is de twee groep ‘WOOW-ers’ gestart.  Ook nu spannen we ons weer tot het uiterste in om met elkaar de beste resultaten te behalen. “Alleen ga je sneller, samen kom je verder”, dit Afrikaanse spreekwoord, vaak geciteerd door Nelson Mandela, is wat WOOW in de praktijk laat zien. Je hebt elkaar nodig om verder te komen!

Meer weten? 
Nieuwsgierig en wil je meer weten over dit project of onze rol hierin? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. We delen graag onze kennis en ervaringen. 

WOOW is een project van het lectoraat SURD Zuyd Hogeschool in samenwerking met:  

Dia1

 

Naar de wijk van de toekomst

admin

Author admin

More posts by admin