Skip to main content

Over deze dienst

Train de trainer

Met welke culturele normen en waarden moet u rekening houden in relatie met uw cliëntsysteem? Hoe kun je cultuursensitief werken binnen de gangbare methodieken? Hoe voert u het gesprek? Spelen culturele aspecten eigenlijk wel een rol? Hoe motiveert u moeilijke bereikbare groepen om te participeren? Hoe verminder je weerstand?
Soms is het moeilijk om contact te krijgen met een Arabische cliënt, patiënt, bewoner of student. Het kan heel moeilijk zijn om aansluiting te vinden bij mensen in een kwetsbare positie in de samenleving.
Cultuursensitief problemen verwerken houdt bij cliëntcontact in dat u als professional bewust bent van cultureel afhankelijke aspecten bij uzelf en bij de cliënten. Het is belangrijk dat u met deze aspecten rekening houdt bij intake, begeleiding, behandeling en projecten.

New Insights Consulting biedt de begeleiders en trainers het volgende:

Training en tools

Professionalisering van training en tools om gesprekken over deze thema’s te begeleiden

Bemiddeling

Bemiddeling tussen cliënt en organisatie in de interculturele communicatie

Maatwerk

Advies en consultatie op maat

Pluriform aanbod

Trainingen op het gebied van gesprekken, cultuur en sociale vaardigheden en het bespreekbaar maken van moeilijke onderwerpen.

Elke doelgroep is uniek en dat maakt elke training maatwerk. Daarom krijgt u na elke uitgebreide intake een voorstel dat op maat gemaakt is. In de uiteindelijke training nemen wij graag cases vanuit de eigen organisatie mee, zodat de training zo goed mogelijk aansluit bij de eigen praktijk.

Elke training is maatwerk
Elke training sluit goed aan bij de eigen praktijk

Vragen over onze trainingen?

Mail ons dan even op info@newinsightsconsulting of bel ons en je hoort snel van ons.

Eerlijk en transparant

De beste service voor iedere partij

Variatie aan diensten

Veel ervaring met Arabische cultuur en taal