Skip to main content

Over deze dienst

Van moeilijk naar begrijpelijk

Organisaties gebruiken vaak te moeilijke woorden in hun communicatie naar migranten, nieuwkomers of laaggeletterden toe. Brieven of folders van de overheid of zorgsector zijn voor veel inburgeraars niet te begrijpen. Sommige migranten hebben een te laag taalniveau om goed mee te kunnen doen in de Nederlandse samenleving. Met eenvoudig Nederlands bereikt u wel uw doel!

Professioneel herschrijven

New Insights Consulting helpt u om teksten in begrijpelijke taal te herschrijven. Denk bijvoorbeeld aan formulieren, folders, contracten en bijsluiters. Onze Nederlandse tekstschrijvers gebruiken eenvoudige woorden en een duidelijke structuur. Wij focussen op het doel en de lezer die u wilt bereiken. Dit vergroot uw kans dat deze doet wat u van hem verwacht en voorkomt problemen en miscommunicatie.

Een voorbeeld

Van moeilijk Nederlands naar makkelijk Nederlands

  Sleep met uw muis om het voorbeeld te kunnen zien
eenvoudiger-taaleenvoudigen-nederlands-min-nouran-ahmed eenvoudiger-taaleenvoudigen-nederlands-min

Wilt u weten wat eenvoudig Nederlands voor uw organisatie kan betekenen? Wij komen graag naar u toe om dit te bespreken. Heeft u nog vragen? Stel ze dan hier!