Over deze dienst

Management van integratieprojecten in Limburg

Wij helpen u een succesvol integratieproject op te zetten

New Insights Consulting heeft al diverse succesvolle programma’s opgezet gericht op empowerment en verbinding van Arabische migranten en nieuwkomers in de samenleving, het onderwijs en werk. Nouran Ahmed, oprichtster van het bedrijf, heeft op dit gebied een goede naam in Limburg. Zij ontwikkelt en managet al jaren integratieprojecten voor bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen. Uniek daarbij is de begeleiding van beide kanten. Wij kijken niet alleen wat Arabische migranten/nieuwkomers nodig hebben, maar trainen ook hun begeleiders.

New Insights Consulting biedt begeleiders en trainers het volgende:

Training en tools

Professionele training en tools om gesprekken over interculturele thema’s te begeleiden.

Bemiddeling

Bemiddeling in de communicatie met mensen met een Arabische achtergrond.

Maatwerk

Advies en consultatie op maat

Pluriform aanbod

Trainingen op het gebied van gesprekken, cultuur, sociale vaardigheden en het bespreekbaar maken van moeilijke onderwerpen.

Mensen verbinden en kansen geven

Wij helpen u een effectief integratieprogramma op te zetten. Zodat Arabische migranten en nieuwkomers beter kunnen functioneren, sneller groeien, gemakkelijker samenwerken met collega’s en van grotere betekenis kunnen zijn voor uw organisatie.

Begeleiders trainen

Daarnaast trainen wij ook de begeleiders of managers van Arabische medewerkers, klanten, patiënten of studenten. Hoe krijg je echt contact en neem je weerstanden weg? Wat kun je doen om moeilijk bereikbare groepen te motiveren? Wij maken begeleiders bewust van de culturele factoren die mee kunnen spelen. Zodat ze hier in gesprekken, bij begeleiding of behandeling rekening mee kunnen houden. Ook bieden wij professionele tools en bemiddeling.

Elke training is maatwerk

Elke doelgroep is uniek, dat maakt elke training maatwerk. Daarom krijgt u na een uitgebreide intake een voorstel dat op maat gemaakt is. In de uiteindelijke training nemen wij graag cases uit uw eigen organisatie mee, zodat de training zo goed mogelijk aansluit op de eigen praktijk.

Naast het projectmanagement, geeft New Insights Consulting adviezen aan bedrijven bij de ontwikkeling en uitvoering van integratie met een cultuur-gevoelig beleid. Ook adviseren wij bij het vertalen naar diensten, producten of werkwijzen en bij de interculturele competentieontwikkeling van het personeel.

Wij werken daarom voor alle bedrijven en instellingen die diversiteit en integratie zien als een toegevoegde waarde en daar ook concrete resultaten mee willen bereiken.

Transparant en professioneel advies t.a.v. integratiebeleid
Samenwerking met bedrijven die meerwaarde zien in integratie en diversiteit

Vragen over integratie projectmanagement?

Mail ons dan even op info@newinsightsconsulting of bel ons en U hoort snel van ons.

Eerlijk en transparant

De beste service voor iedere partij

Variatie aan diensten

Veel ervaring met Arabische cultuur en taal